آردسازی

خرید و فروش کارخانه آرد و آردسازی

خرید و فروش تخصصی کارخانجات آردسازی

ماشین آلات مورد نیاز کارخانه های آرد سازی

 

در این مقاله سعی می شود پاسخی درخور به این سوآل استراتژیک داده شود . اگر منافع فرد متقاضی خرید ماشین آلات را به دو بخش کلی منافع خصوصی یعنی منافعی که او را و شرکت ذیربط وی را تحت تاثیر قرار می دهد و منافع ملی یعنی منافع عام و در چهارچوب کشوری تقسیم بندی کنیم , با طرح تعدادی سوآل و تهیه پاسخ مناسب برای آنها می توانیم تصمیم منطقی و درستی بگیریم .

منـافع خصوصـی

در این بخش ده سوآل مطرح می کنیم و سعی می کنیم پاسخ آنها به گونه ای باشد که منافع متقاضی خرید و شرکت وی در نظر گرفته شود . بدیهی است در این بخش موضوع قیمت ماشین آلات یکی از موارد بسیار حساس است که همواره در مقایسه بین تولید کنندگان مختلف در نظر گرفته می شود و امری بدیهی می نماید که جزو ده سوآل آنرا مطرح نمی کنیم . می دانیم که جنس گران همواره با کیفیت نیست و حداقل می تواند در حد قیمت خود کیفیت را بیان نکند و نیز می دانیم جنس با کیفیت نمی تواند جنس ارزانی باشد . افراد با تجربه در این مورد نیاز به توصیه ندارند و تامل و مطالعه کافی خواهند کرد , بنابراین بحث را درباره ده سوآل اساسی شروع می کنیم :

کیفیت مواد اولیه و قطعات مورد استفاده در تولید ماشین آلات

در این بخش باید تحقیق کرد و دید آیا تولید کننده ماشین آلات , قطعات استاندارد مصرفی مثل الکتروموتور و الکتروگیربکس و غلطک و قطعات برقی و قطعات پنوماتیک و غیره را از کدام منبع تهیه می کند ؟ برای بهره برداری از این سوآل باید شرکتهای معتبر جهانی تولید کننده قطعات استاندارد را شناخت و اگر خود شناخت صحیحی نداریم باید با مشاوران فنی معتمد در این مورد مشورت نمود تا پاسخ شرکت تولید کننده ماشین آلات را به خوبی تجزیه و تحلیل کرده و به آن امتیاز داد . بهترین تولید کنندگان قطعات استاندارد مصرفی تعداد معدودی از شرکتهای اروپایی می باشند و بسیار اهمیت دارد که قطعات مهم و حساس از آنها تامین گردد . تولید کنندگان معتبر ماشین آلات آرد سازی , قطعات استاندارد خود را از منابع معتبر مشخص تهیه می کنند که اغلب شرکتهای شناخته شده اروپایی می باشند .

دانش فنی و تکنولوژی تولید ماشین آلات و مهندسی دیاگرام تولید کارخانه های آرد

در برخورد با یک شرکت تولید کننده ماشین آلات آرد سازی , باید سوآل اساسی اینکه تکنولوژی تولید ماشین آلات از کجا آمده است طرح و پاسخ داده شود . یعنی تولید کننده باید پاسخ دهد که تکنولوژی تولید را از کجا آورده است ؟ نقشه های تولید قطعات و مونتاژ ماشین آلات باید قابل ارائه به مشتری متقاضی جهت مطالعه و بررسی باشد . در صورت کپی مهندسی معکوس نیز می بایست نقشه های کامل و ًبرداری یا اصطلاحا به روزآوری را بدهد ًمهندسی تهیه شده باشد که امکان بررسی و اصطلاحا . در صورت تامین نقشه ها از یک شرکت معتبر اروپایی و به بیان دیگر در صورت خرید تکنولوژی می بایست تولید کننده ماشین آلات مدارک این ادعا را ارائه نماید . فروش کارخانه آردسازی

روشهای تولید ماشین آلات و سیستمهای کنترل کیفی در تولید قطعات و مونتاژ ماشین آلات

متقاضی خرید ماشین آلات باید کارخانه و کارگاه تولید کننده ماشین آلات را بازدید نماید و روشهای ساخت قطعات را مطالعه نماید و فرمهای کنترل کیفی و نحوه گردش اطلاعات مربوط به ریخته گری و برشکاری و ماشینکاری و جوشکاری و ساخت قطعات در فیکسچرها و غیره را که در مدار مناسب و قابل ردیابی طراحی شده اند بررسی نماید . فرمهای تست ماشین آلات را پس از مونتاژ می بایست در کارخانه سازنده ماشین آلات بررسی کرد . مدارک مربوط به گواهینامه های استاندارد از قبیل و موارد مشابه را از سازنده ماشین ISO استانداردهای مدیریت کیفیت آلات مطالبه و مطالعه نمود .فرمهای کنترل کیفی سازنده ماشین آلات باید نشان دهنده دقت عملکرد وی در ساخت قطعات و نیز کنترل پارامترهای بسیار مهم در عملکرد دستگاه باشد . ماشین ابزارها و امکانات سخت افزاری شرکتهای تولید کننده ماشین آلات حین بازدید از کارخانه تولید کننده ماشین آلات , امکانات ماشین ابزاری برای تولید والس و ًتولید کننده می بایست مورد بررسی قرار گیرد . مثلا که یاتاقانهای Boring الک وجود ماشینهای فرز برزگ (معروف به بالا و پایین شاسی الک را همزمان ماشینکاری می کند و یا استراکچر پایین والس را همزمان در دو طرف قرار گیری یاتاقانهای والس کف تراشی می نماید جزو ضروریات است . قالبها و مدلها و شابلونها و فیکسچرهای جوشکاری و غیره جزو امکانات تولید می باشند که باید بازرسی شوند . هرچه امکانات ماشین ابزاری ساخت و نیز امکانات آزمایشگاهی تولید کننده ماشین آلات قوی تر باشد کیفیت ماشین آلات نیز بالطبع می تواند بالاتر باشد . این شرط لازم و بدیهی است که کافی نیست و شرایط دیگری نیز باید توسط سازنده رعایت شود تا تضمینی بر کیفیت تولیدات وی باشد .

نیروهای متخصص و آموزش دیده و مجرب برای تولید ماشین آلات و طراحی و نصب کارخانه های آرد

در حین بازدید از کارخانه تولید کننده ماشین آلات اطلاعات کاملی از تعداد نفرات و سطح تخصص و سواد و تجربه نیروهای فنی سازنده ماشین آلات می توان به دست آورد . سرمایه واقعی هر شرکت نیروهای با تجربه و متخصص آن می باشد و این امر در مقایسه شرکتها با یکدیگر و از نظر کیفیت ماشین آلات بسیار اهمیت دارد . تولید با کیفیت توسط نیروهای زبده و آموزش دیده و مجرب امکان پذیر می باشد .

سابقه و عملکرد شرکتهای تولید کننده ماشین آلات

سابقه شرکت تولید کننده ماشین آلات را از نظر تعداد پروژه های اجراء شده با بررسی پروژه ها از طریق تماس با صاحبان آنها می توان مطالعه کرد . این مطالعه از نظر کارکرد ماشین آلات زیر بار و در عمل و کیفیت محصول تولیدی و موارد مشابه بسیار اهمیت دارد . در این مطالعه باید سعی کرد وضعیت کارخانه موضوع مطالعه از نظر سرویس و نگهداری و مدیریت و غیره نیز مد نظر قرار گیرد و دست به بررسی عمیق و همه جانبه ای زد تا نتیجه قابل قبول و واقعی بدست آید و به جوابهای کوتاه بسنده نکرد و سعی کرد موضوعات از نزدیک و به صورت میدانی تحلیل شوند.

مسئولیت شرکتهای تولید کننده ماشین آلات در آموزش پرسنل کارخانه های آرد

در تحقیق برای بررسی و مقایسه تولید کنندگان ماشین آلات آرد سازی , بسیار مهم است که تولید کنندگان  را از نظر مسئولیت پذیری در آموزش پرسنل کارخانه های آرد مقایسه کنیم . اگر نیروهای فنی کارخانه های آرد آموزش درست از نظر سرویس و نگهداری و تعمیرات ضروری نبینند سیستم تولید کارخانه های آرد همواره دچار اختلال خواهد بود . این آموزشها باید بر اساس کتابچه های راهنمای مناسب تنظیم شده باشد  و  عملی و کار بردی نیروها را برای اداره کارخانه ًبه صورت تئوری و خصوصا آرد ورزیده نماید.

کامل و کافی بودن کتابچه های راهنمای سرویس و نگهداری ماشین آلات آرد سازی

شرکت تولید کننده ماشین آلات برای سرویس و نگهداری باید کتابچه های راهنمای کامل ارائه نماید و کارشناسان فنی آن باید برنامه های سرویس و )  برای کارخانه های آرد مشتری طراحی نمایند و پرسنل PM( نگهداری  کارخانه های طرف قرار داد را برای این کار آموزش دهند.

تعریف گارانتی و بررسی امکان عملی بودن آن

برای اغلب شرکتهای خارجی فعال در ایران به مرور تبدیل ًگارانتی خصوصا تبلیغاتی شده است و تحت بهانه های مختلف شرکتهای ًبه یک وسیله صرفا تولید کننده ماشین آلات از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند . متقاضی ماشین آلات آرد سازی باید تولید کنندگان ماشین آلات را از نظر بررسی ًمسئولیت پذیری و عمل به تعهدات خود در مورد گارانتی کاملا جدی بگیرد .ًنماید و موضوع گارانتی را از نظر حقوقی و اجرایی کاملامهندسی جدی و تامین  –خدمات پس از فروش واقعی و ارائه سرویس فنی لوازم یدکی شکل عملی و اجرایی ارائه خدمات پس از فروش و ارائه خدمات مهندسی آرد و چگونگی تامین لوازم یدکی به  صورت روشن توسط تولید کنندگان ماشین آلات باید تشریح گردد . ارائه یک جمله کلی و بدون پشتوانه اجرایی برای چنین امر مهمی کافی نیست .

منـافع ملـی  

بدیهی است هر متقاضی کارخانه آرد بسته به شخصیت و سطح فکر و وابستگی های اعتقادی خود به جز محرک مادی و منافع شخصی برای کار تولیدی که می خواهد برپا کند انگیزه های ملی و میهنی نیز دارد . هر چقدر شخصیت فرد متقاضی متعالی تر باشد انگیزه های ملی و میهنی وی نیز عمیق تر و جدی تر خواهد بود . از منظر منافع ملی موضوعات مطرح شده پنج مورد اساسی خواهد بود :

مبارزه با واسطه گری و دلالی

تحت نام ظاهر فریب نمایندگی,  عوامل سودجو بدون توجه به ًاخیرا عوارض اقتصادی مخرب این نوع فعالیت  غیر مولد مثل قارچ در حال رشد می باشند . هرچند حضور فعال و مستقیم شرکتهای خارجی معتبر جهانی باعث رشد و شکوفایی صنعت داخلی از طریق رقابت و مبارزه برای دوام در بازار خواهد بود  , ولی نفوذ شرکتهای درجه چندم و بی کیفیت که  اروپای شرقی با ًاغلب ریشه در کشورهای آسیای شرقی و ترکیه و نهایتا تکنولوژی نازل دارند در بازار صنعتی فعلی امری بسیار منفی برای صنعت و اقتصاد کشور می باشد . سودجویان داخلی بی توجه به آثار مخرب چنین حرکتهایی با توجیه غیر صادقانه و غیر مسئولانه مشتریان داخلی ضمن اینکه آنان را در دامی می اندازند که خروج از آن به راحتی امکان پذیر نیست ضربات مهلکی نیز به تولید داخلی وارد می کنند و سلیقه مصرف کننده داخلی را تا حد نازلی پایین می آورند و به جای بالا بردن سطح تفکر و توقع صنعتی کارخانه داران سعی در پایین آوردن خواست آنها و بالابردن سود خود دارند . در انتخاب خود برای تامین ماشین آلات , امر مهم مبارزه با دلالی می بایست مطمح نظر باشد .

توسعه اشتغالزایی در کشور و جلوگیری از خروج استعدادهای جوان از میهن

بدیهی است حضور هر تولید کننده ماشین آلات خارجی در بازار داخلی یعنی فعال شدن اقتصاد آن کشور خارجی و بیکار شدن تعدادی جوان ایرانی از طرف دیگر . بدیهی است این بدین معنی نیست که مصرف کننده را وادار کنیم هر تولید بی کیفیت داخلی را خریداری نماید , بلکه بلعکس واقعیت و ادعای ما این است که بازار فعلی را تولیدات بی کیفیت خارجی اشباع کرده است و فرصتهای شغلی برای جوانان با استعداد کشور در تعارض با این حضور لجام گسیخته است که مشغول آسیب زدن به بدنه صنعت کشور است . در صورت عدم ایجاد شغل برای استعدادهای جوان  زندگی ًخود باید آنها را راهی کشورهای دیگر کنیم تا انرژی و توان و نهایتا و آینده خود را به سرزمینهای دیگر هدیه کنند و سرزمین مادری را در سیلاب اجناس   بی کیفیت خارجی رها سازند . هنگام انتخاب برای تامین ماشین آلات موضوع مذکور باید مد نظر باشد و  هنگام خرید ایرانی بودن خود را فراموش نکنیم .

جلوگیری از خروج ارز کشور ارز کشور

اغلب نفتی است باید صرف زیر ساختها و امور زیر بنایی شود و نباید بعنوان چماق بر سر تولید کنندگان داخلی نواخته شود . کسانی که از این ارز برای ورود ماشین آلات بی کیفیت که مشابه بسیار بهتر آن در داخل تولید می شود استفاده می کنند , باید بیشتر در این امر ننگین اندیشه کنند. متقاضی  ماشین آلات آرد سازی نیز در انتخاب خود باید فکر کند که از منظر فوق انتخاب وی چه عواقبی دارد.

بازسازی و تعمیق هویت و غرور ملی

جوانان  کمک به بازسازی هویت و غرور ملی در ذهن هم میهنان خصوصا جزو وظایف هر ایرانی است. هر جوان ایرانی که در نمایشگاه صنعتی , دستگاه ایرانی را هم طراز با دستگاه آلمانی و ایتالیایی می بیند باید احساس غرور کند و ما باید این حس عزیز را که مثل خون برای رگهای حیات هر ملتی می ماند پاس بداریم . باید به گونه ای عمل نماییم که  مراجعه به غرفه یک شرکت خارجی بعنوان یک شرکت مایه ننگ باشد و دیگر کسی به خود اجازه ندهد در کنار ماشین آلات خارجی به صورت هم میهنان خود لبخند  و به بیان واقعی تر ریشخند بزند و جیب خود را پرکند.

 

 
 

مقایسه طرح های مختلف کارخانه های آرد سازی

 

واحدهای آرد سازی اصطلاحا  اخیرا والسی موجود را در طرحهای متنوعی ارائه کرده اند که با نامهای معروف به کمپکت شناخته شده اند . برای روشن شدن اذهان عموم سعی می شود تقسیم بندی و سپس مقایسه ای بین طرحهای مورد  ًبحث انجام گیرد . مدیران با سابقه کارخانه های آرد سازی کاملا خواهد آمد ًبا مفاهیم مورد بحث آشنا هستند و مطالبی که ذیلا می خواهند گام در این عرصه ً برای کسانی است که جدیداًعموما بگذارند :

۱ . طرح ساختمان طبقاتی

معروف ترین و متداولترین طرح کارخانه آرد است که ماشین آلات در ساختمان چند طبقه اسکلت فلزی یا بتنی به طور معمول در چهار , پنج و یا شش طبقه قرار می گیرد و بین آنها بر اساس طراحی انجام شده لوله کشی و ارتباطات برقرار می شود.

۲ . طرح داخل سوله

در این طرح که در واقع برداشت از طرح طبقاتی است ماشین آلات روی اسکلتهای فلزی نصب می شوند و طرح در داخل یک سوله اجرا می شود .

۳ . طرح یک طبقه ( افقی )

در این طرح که باز در داخل سوله انجام می شود ماشین آلات در طبقات قرار نمی گیرند و مجموعه ماشینها روی کف سالن نصب می شوند .

۴ . کمپکت ( داخل کانتینر )

در این طرح که مشابهت زیادی با طرح داخل سوله دارد ماشین آلات روی شاسی های فلزی و به صورت مجموعه های از قبل نصب در واحد های حدود ۲۰ تنی ارائه می شوند.

مقایسه طرحهای مختلف

برای مقایسه طرحهای مختلف سر فصلهای زیر را در نظر می گیریم و سپس چهار طرح فوق را در هر مورد با هم مقایسه می کنیم :

۱ .هزینه ساختمان و زمان ساخت آن

بدیهی است هزینه ساختمان طرح طبقاتی به مراتب بیشتر از هزینه سه طرح دیگر که همگی در داخل سوله اجراء می شوند می باشد و زمان احداث ساختمان نیز برای طرح ساختمان طبقاتی بیشتر از سایرطرحهاست .

۲ .سیلوهای  اختلاط و نم زنی و آرد و سبوس

در طرح طبقاتی هزینه احداث ساختمان , سیلوهای اختلاط و نم زنی و آرد و سبوس را نیز در بر میگیرد و سیلوهای طرح طبقاتی که اغلب بتنی می باشند برای نگهداری گندم و نم زنی و نیز برای نگهداری آرد و سبوس بسیار مناسب می باشد و گرم و سرد شدن و عرق کردن مواد داخل سیلوها و استهلاک که اغلب در سیلوهای فلزی اتفاق می افتد و مشکلات بسیار ایجاد می کند در  مطرح نیست . در طرحهای غیر ساختمانی یعنی ًسیلوهای بتنی تقریبا سه طرح دیگر باید موضوع سیلوهای اختلاط که به دلیل تنوع گندم های مصرفی در ایران بسیار مهم است و باید جدی گرفته شود و نیز نم زنی در دو مرحله و نیز نگهداری آرد و سبوس را حل کرد و موضوع سیلوها باید به شکل روشن و شفاف در طرح دیده شود و طراح برای آنها پاسخ مناسب داشته باشد و مشتری باید بداند که برای ساخت این سیلوها می بایست برنامه داشته باشد .

۳ . انبار کیسه های آرد و سبوس

در تمامی طرحها نیاز به سالنهای سرپوشیده با تهویه کافی جهت نگهداری کیسه های آرد و سبوس تولید شده می باشد و تبلیغات طرحهای به اصطلاح کمپکت یا به بیانی دیگر طرحهای غیر از ساختمانهای طبقاتی در مورد اینکه با احداث یک سوله کارخانه دایر می شود تا حد زیادی اغراق و بدون پشتوانه است . متقاضی کارخانه آرد باید برای انبار کیسه های آرد و سبوس برنامه ریزی کند .

۴ . کنده کاری ها در ساختمان جهت نصب ماشین آلات

متقاضیانی که دارای سوله های احداث شده هستند هنگام اقدام برای طرحهای کمپکت یعنی سه طرح غیر ساختمانی یاد شده باید در نظر  نیاز به کنده ًداشته باشند که جهت عبور لوله های والس و غیره احتمالا کاری در کف سوله خواهد بود و این موضوع برای شناژها و کفهای بتن ی بوجود خواهد آورد . ارائه کنندگان طرحهای به ّمسلح مشکل جد اصطلاح کمپکت موضوع کنده کاری در کف سوله های آماده را می بایست برای مشتری تشریح نمایند .

۵ .سرویس و نگهداری ماشین آلات

در هر طبقه با در نظر گرفتن ابزار کار خاص همان طبقه و مواد روانکار و  الصاق برنامه ًدر ساختمانهای طبقاتی معمولا سرویس و نگهداری در همان طبقه برنامه سرویس و نگهداری ماشین آلات مشخص می شود و بدلیل دسترسی آسان به ماشین آلات امکان سرویس و نگهداری و تعمیرات احتمالی بهتر است همچنین  برای مسئولین فرصت بازدید از نحوه نگهداری و سرویس ماشین آلات و تعمیرات مورد نیاز فراهم تر است .

۶ . طرحهای بهسازی خط تولید ( طرح توسعه )

با پیشرفت تکنولوژی و با انجام تحقیقات توسط شرکتهای معتبر ماشین ساز هر زمان شاهد بروز یک پدیده ًمعمولا زمانی گندمشو وجود داشت و بعد شن گیر خشک و نم ًجدید در صنایع از جمله صنعت آرد سازی می باشیم. نیاز  احساس می ًاختراع می  شود و غیره که در هر مرحله بعضا شود که در خط تولید فعلی آرد سازی دستگاههایی اضافه یا جابجا شود . در سیستمهای غیر ساختمانی یا به اصطلاح کمپکت این  غیر ممکن است و برای چنین کاری شاید ًعمل بسیار مشکل و بعضا لازم باشد کل خط را دچار تغییرات اساسی نمود . در اکثر موارد  به روشهای قبل ًدیده شده است که کارخانه های این چنینی اجبارا ادامه داده و از گردونه رقابت خارج شده اند . فضای کار در چنین کارخانه هایی بسته و محدود است و امکان تغییر در چینش ماشین آلات اغلب وجود ندارد.

۷ . هزینه برق مصرفی

در طرحهای ساختمانی جابجایی مواد در ارتفاع به جز در ارتباطات بین والس و الک در بخش آسیاب , اغلب به صورت مکانیکی و توسط بالابر (EVLATOR) هاست. این بالابرها با انرژی کم الکتریکی مواد Elevator ( بالابر را تا آخرین طبقات بالا برده و از آنجا مواد را رها میکنند و از آنجا به بعد  مواد به کمک نیروی ثقل به سمت پایین حرکت می کنند و از دستگاههای مختلف مطابق با طرح عبور می نمایند . در سیستمهای  این مواد را با هوا جابجا می کنند ًکمپکت در اکثر موارد اجبارا و انرژی مورد نیاز برای هواکشی که می خواهد کار مشابه بالابر را انجام دهد به مراتب بیشتر است . بنابراین تبلیغات شرکتهای مبلغ طرحهای غیر ساختمانی مبنی بر پایین بودن مصرف انرژی  مصرف برق چنین ًالکتریکی در اغلب موارد بی اساس است و اصولا طرحهایی اگر بیشتر از طرحهای ساختمانی نباشد کمتر نیست .

۸ .کنترل رطوبت آرد

همانطور که در بند قبلی نیز توضیح داده شد به دلیل نبود یا کمبود طبقات , مواد در بخش آسیاب بسیار بیشتر از طرحهای طبقاتی  با هوا جابجا می شود و این جابجایی زیاد باعث گرفتن رطوبت ًاجبارا آرد می شود . در اکثر کارخانه های به اصطلاح کمپکت اگر رطوبت گندم در والس اول را افزایش دهند مشکل در والس و الک اول خط بوجود می آید و بار خمیر می شود و اگر رطوبت را استاندارد بگیرند آرد خروجی خشک و زبر میگردد . مشکل یاد شده یکی از اصلی ترین و اساسی ترین مشکلات کارخانه های غیر ساختمانی است و اکثریت قریب به اتفاق آنها در گیر چنین مشکلی می باشند. مدیران باتجربه کارخانه های آرد سازی به خوبی می دانند که تنظیم رطوبت آرد چه میزان در رنگ آرد و میزان سبوس گیری و کیفیت آرد تاثیر دارد و نقش آن در اقتصاد کارخانه آرد چیست .

۹ . تنوع در آرد های استحصالی و کیفیت آرد تولیدی

موضوع بسیار مهم در کارخانه های آرد سازی که بحث حیات و ممات آنها را تشکیل می دهد کیفیت آرد تولیدی و قابلیت کارخانه برای تولید آرد مطابق سفارش مشتری است . کیفیت آرد به دو  مجزا بر می گردد , یکی مشخصات شیمیایی آرد از نظر ًبحث ظاهرا پارامترهای آزمایشگاهی مربوطه مثل گلوتن و پروتئین و قدرت جذب آب و میزان چسبندگی و کشش خمیر و تعیین آنزیمهای مورد نیاز کیفیت پخت و غیره است و دیگری پارامترهای فیزیکی  درصد سبوس گیری و دانه بندی آرد است که تا ًآرد که عمدتا حدودی بر پارامترهای شیمیایی یاد شده نیز تاثیر گذار است , هرچند پارامترهای شیمیایی اغلب از کیفیت گندم متاثرند . تنظیم درصد سبوس گیری و تنظیم دانه بندی آرد مطابق با استانداردهای تعریف شده و نیز خواسته مشتری امریست که در کارخانه های ساختمانی و طبقاتی هم نیاز به الکهای مرغوب و طراحی دیاگرام مناسب دارد و به راحتی دست یافتنی نیست . در کارخانه های به  در نوع یک طبقه یا افقی آن رسیدن ًاصطلاح کمپکت و خصوصا به دانه بندی مطلوب بدلیل نبود یا کمبود الکهای طبقاتی بسیار مشکل و شاید ناممکن است . دانه بندی توسط سیکلن و یک الک دوار و با یک سایز توری در بازار رقابتی بسیار فشرده امروز یک ریسک بسیار بزرگ است که ورود در آن  خطر ورشکستگی را به دنبال دارد . کارشناسان و مدیران با تجربه با جداول دانه بندی استاندارد انواع آردهای مورد مصرف در بازار کشور آشنا هستند و می دانند رسیدن به این دانه بندیها به صورتی که تولید ثابت و مداوم نیز داشته باشیم با این روشها عملی نیست .

نتیجه :

به جز مباحث فوق یکی از پارامترهای دیگر برای مقایسه طرحهای مختلف استقبال مشتریان از این طرحهاست . در داخل کشور تعداد معدودی طرحهای به اصطلاح کمپکت اجراء شده که اغلب نا موفق می باشند و اکثر کارخانه های آرد سازی در طرحهای ساختمانی و طبقاتی اجراء شده اند و شرکتهای معتبر تولید کننده ماشین آلات و طراح کارخانه های آرد سازی در دنیا نیز گرایش به این سمت دارند . کارخانه های به اصطلاح کمپکت برای مواردی طراحی شده است که نوع آرد تولیدی ویژگیهای خاص ندارد و کارخانه دار نمی خواهد در عرصه رقابت با سایر کارخانه ها وارد شود و نیازی نمی بیند که به درخواست مشتری جهت دانه بندی و درصد سبوس گیری و غیره خط تولید قابل تنظیم داشته باشد و در یک کلام تنوع در آردهای استحصالی وجود ندارد و هدف تولید نوعی آرد برای نانوایی است . سرعت در نصب ماشین آلات و راه اندازی به نسبت زود هنگام از مزایای این طرحها به نسبت طرحهای ساختمانی و طبقاتی است و این مزیت در مقابل غیر قابل انعطاف بودن خط تولید و کیفیت به نسبت پایین آردهای استحصالی مزیتی نیست که در بازار به شدت ًرقابتی کشور پاسخگوی سرمایه گذار باشد . طرحهای اصطلاحا کمپکت برای موارد خاص مثل طرحهای بزرگ دولتی برای توسعه کارخانه های آرد در کنار مزارع گندم و کاهش هزینه های حمل و یا شرایط جنگی و یا حوادث غیر مترقبه طبیعی مثل سیل و زلزله و غیره و موارد مشابه طراحی شده اند و برای شرایط رقابتی موجود در کشور که تعداد کارخانه های آرد نزدیک به دو برابر ظرفیت مورد و رقابتی است سرمایه گذاری در ّنیاز می باشد و وضعیت بسیار حاد این طرحها دور ریختن پول و انرژی و زمان است . لازم به ذکر است در برخی طرحها, سازندگان معتبر ماشین آلات و طراحان کارخانه های آرد سازی شناخته شده جهانی در واقع طرح ساختمانهای طبقاتی را در طبقات اسکلت فلزی زیر سوله اجرا کرده اند که بسیار به طرحهای ساختمانی طبقاتی شبیه است و برای ظرفیتهای پایین طراحی شده است . این طرحها نیز با وجود داشتن اعتباری نزدیک به طرحهای ساختمانی طبقاتی برخی مشکلات مهم مطرح شده در متن نوشتار فوق را دارا می باشند با توجه به قیمتهای ارائه شده مزیت ارزان بودن را نیز ًو ضمنا ندارند . به طور کلی اگر کار ساختمان سازی و ماشین سازی و نصب مکانیکال و الکتریکال تابع مدیریتی منسجم و قوی برنامه ریزی شود می توان مجموعه مزایای طرحهای به اصطلاح کمپکت را در اجراء طراحهای ساختمانی طبقاتی نیز ملحوظ نمود . در خاتمه لازم به ذکر است که برای طراحان و سازندگان معتبر ماشین آلات آرد سازی اجرای تمامی طرحهای یاد شده فوق عملی است و در واقع ماشین آلات مصرف شده در این طرحها شباهت بسیاری با یکدیگر دارد و شاید بتوان گفت ماشین آلات یکی است و تفاوت عمده در دیاگرام طراحی شده برای آسیاب و نحوه چینش ماشین آلات کلی خط تولید می باشد .

  برگرفته از سایت آرد ماشین

 

 
آدرس کارگاه تخمه پزی در رباط کریم فروش کارخانه شیمیایی در شهرک شمس آباد ایران کارخانه شهرک صنعتی مامونیه اراک اجاره سوله درشهرک شکوهیه شهرک صنعتی مامونیه تهران کجاست؟ فاصله پرند تا شمس آباد فروش کارخانه غذایی در شهرک صنعتی نظرآباد اجاره کارخانه غذایی در شهرک صنعتی نظرآباد اجاره در شهرک صنعتی چرم شهر سوله های فروشی جاده مخصوص کرح مشاور املاک صنعتی سوله فروشی شمس آباد شیمیایی فروش ملک بر جاده مخصوص فاز جدید شهرک صنعتی کاوه اجاره سوله مواد غذایی در شهرک صنعتی زاویه خرید فروش کارگاه صنعتی قلعه میر فروش کارخانه سنگبری در شهرک صنعتی شمس آباد فروش کارخانه روغن کشی زیتون املاک صنعتی سایت ایران کارخانه فاصله تهران تا شهرک صنعتی زاویه فاصله اشتهاردتاشهرصنعتی شکوهیه فروش كارخانه چرم شهر قیمت زمین در شهرک صنعتی سلفچگان فروش سوله بر جاده مخصوص کارگاه صنعتی قلعه میر فروشی قیمت زمین در شهرک صنعتی عباس آباد سوله اشتهارد شهرك صنعتى شمس آباد تهران فروش کارخانه رب گوجه فروش سوله در نصیرآباد قیمت زمین در شهرک صنعتی نصیرآباد شهرک صنعتی شمس اباد فروش سوله املاک صنعتی ایران کارخانه شهرک صنعتیزاویه شهرک صنعتی عباس آبادفروش فوری زمین مسیرقم تاشهرک شکوهی اجاره کارخانه بسته بندی مواد غذایی در شهرک صنعتی نظرآباد اجاره سوله انبار در شمس اباد کارخانه ارایشی بهداشتی شهرک کاسپین فروش سوله 5000 متری جاده مخصوص کرج فاصله بین حسن آباد قم تا شهرک شکوهیه فروش کارخانه در شهرک صنعتی نظرآباد فروش کارخانه در شهرک صنعتی ایوانکی شهرک صنعتی مامونیه کجاست فروش كارخانه آرد در تهران فاصله شهرک صنعتی شکوهیه تا قم قیمت زمین در شهرک صنعتی قلعه میر فروش سوله 5000 متری در صنعتی شمس آباد