شهرک صنعتی زاویه

شهرک صنعتی زاویه
 

اطلاعات شهرك


مشخصات و موقعيت

 شهرك صنعتي زاويه در شهرستان زرنديه و در فاصلة كوتاهي ازاتوبان تهران - ساوه

همچنين در نزديكي شهر زاويه واقع گرديده است

از مزيتهاي اين شهرك فاصله ۸۵كيلومتري آن با شهر تهران مي باشد

علاوه بر آن فاصله اين شهرك تا ايستگاه راه آهن پرندك ۷كيلومتر، تا گمرك ساوه ۳۰

فرودگاه پيام كرج ۴۵كيلومتر،فرودگاه امام ۴۰كيلومتر، شهرك صنعتي اشتهارد ۶۰كيلومتر مي باشد

همچنين اين شهرك از شهرستان كرج۶۰كيلومتر، از شهريار ۴۵كيلومتر، رباط كريم ۴۰كيلومتر و شهر صنعتي پرند ۳۰كيلومتر فاصله دارد.

مزاياي استقرار در شهرك

داشتن زيرساختها و امكانات اشاره شده موجود، نزديكي به شهرهاي تهران و كرج و فاصله كم تاپايتخت

امكان دسترسي به فرودگاه امام خميني و كارخانه سيمان سفيد و سيمان خاكستري زرنديه 

امكانات موجود در پايتخت نزديكي به شهر صنعتي كاوه و نواحي صنعتي پرندك و تهران و كرج

موقعيت بسيار مطلوبي رابراي سرمايه گذاري در اين شهرك فراهم نموده است.

واحدهاي مستقر و صنايع مجاز براي استقرار

ازمجموع اراضي قابل تخصيص با كاربري صنعتي در آن اراضي در قالب قراردادهاي آماده واگذاري به متقاضيان مي باشد 

امكان استقرار كليه صنايع با كدهاي الف - ب وج تعريف شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست در زونهاي فلزي،شيميايي، برق والكترونيك ،نساجي، سلولوزي ،كاني غيرفلزي ، غذايي و... درآن وجود دارد.

 

 

مساحت كل اراضي در اختيار(هكتار)

متراژ فاز عملياتي (هكتار)

متراژ زمين صنعتي (هكتار)

زمين واگذار شده (هكتار)

زمين باقيمانده (هكتار)

فضاي سبز بهره برداري شده

583

400

281.12

93.51

187.4

33.2


اطلاعات تماس :

نشاني : شهرستان زرنديه - كيلومتر ۵از شهر زاويه ( مجاور بزرگراه ساوه - تهران )

مدير شهرك : محمد سياوشي

امكانات زيربنايي و خدمات ضروري

كارطراحي وعمليات عمراني اين شهرك در حال انجام بوده و تاكنون خدمات ضروري و امكانات زيربنايي در آن از قبيل آماده سازي

آب، برق ،زيرسازي،خيابان كشي و ... در حال انجام بوده و طرحهاي آبرساني و روشنايي معابر آن ازاولويتهاي طرحهاي عمراني در آن مي باشد.

در حال حاضر پروژه هاي زيرسازي،مخزن بتني پنج هزار مترمكعبي، جدول گذاري سنگي و شبكه فاضلاب، شبكه روشنايي ، شبكه ۲۰كيلو ولت برق در حال انجام است

اطلاعات واحدهاي صنعتي

تعداد واحدهاي مستقر

تعداد واحد داراي پروانه بهره برداري

سرمايه گذاري ايجاد شده (ميليون ريال)

اشتغال ايجاد شده (نفر)

167

42

1078206

838

 

 
فروش کارخانه در شهرک صنعتی زاویه خرید سوله Real estate in Tehran فروش کارخانه دستمال کاغذی در تهران شهرک صنعتی پرند کجاست Sales Factory in parand خرید و فروش کارخانه دارویی و داروسازی فعال فروش سوله شهرک صنعتی پرند فروش کارخانه داروسازی فعال فروش سوله فروش کارخانه سوله در شهرک صنعتی پایتخت فروش کارخانه سوله در شهرک صنعتی مامونیه Sales Factory in Iran اجاره سوله در فتح فروش کارخانه رب گوجه در مشهد اجاره سوله مواد غذایی فروش کارخانه داروسازی کارخانه پرندک فروش کارخانه در شهرک صنعتی آیینه ورزان ایران کارخانه اجاره سوله شکوهیه قم املاک صنعتی در تهران خرید و فروش کارخانه در شهرک صنعتی پرند Renting a factory in parand فروش سوله در شهرک صنعتی آیینه ورزان فروش سوله در شهرک صنعتی لیا املاک صنعتی اجاره سوله درشهرک صنعتی عباس اباد فروش مرغداری در تهران فروش کارخانه مواد غذایی تهران فروش زمین و سوله در مخصوص فروش سوله در شهرک صنعتی مامونیه کارگزاری فروش املاک صنعتی اجاره کارخانه در شهرک صنعتی لیا فروش کارخانه آرد سنندج فروش سوله در شهرک صنعتی نصیرآباد فروش سوله کارگاه در شهرک صنعتی قلعه میر فروش کارخانه فراورده های گوشتی فروش کارخانه بسته بندی مواد غذایی خرید و فروش کارخانه خرید و فروش سوله در شهرک صنعتی زاویه نصیر اباد فروش سوله اجاره سوله غذایی در شهرک صنعتی نصیراباد اجاره سوله در جاده ساوه قلعه میر Factory sales in Tehran اجاره سوله کارگاه در شهرک صنعتی قلعه میر اجاره سوله جهت تولید مواد غذایی Renting a factory in Tehran اجاره سوله در شهرک صنعتی خوارزمی شهرک صنعتی پرندک