شهرک صنعتی مامونیه

شهرک صنعتی مامونیه

 
اطلاعات شهرك

مشخصات وموقعيت

شهرك صنعتي مأمونيه درشهرستان زرنديه و درفاصله حدوداً ۵كيلومتري ازشهر مأمونيه واقع گرديده است.

اين شهرك درمجاورت اتوبان تهران - ساوه و همچنين جاده اصلي بين اتوبان و شهر مأمونيه واقع وفاصلة آن تا ساوه۳۰كيلومتر،

شهر صنعتي كاوه ۲۰كيلومتر ، اراك ۱۹۵كيلومتر و تهران ۸۰كيلومترميباشد .

همچنين اين شهرك در فاصلة ۲۰كيلومتري خط راه‌آهن سراسري و ايستگاه راه‌آهن شهرصنعتي كاوه

،۳۵كيلومتري فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره) و۳۰كيلومتري گمرك شهرساوه قرار گرفته است.

مزاياي استقرار در شهرك

داشتن زيرساختها وامكانات اشاره شده موجود، نزديك بودن به كارخانه سيمان سفيد و سيمان خاكستري زرنديه

نزديكي به شهر مأمونيه ، مجاورت با اتوبان تهران - ساوه، سهولت و امنيت اياب و ذهاب،فاصله بسيار كم اين شهرك با شهرصنعتي كاوه

ناحيه صنعتي پرندك، فرهنگ غني صنعتي درمنطقه

دسترسي به ساير راههاي ارتباطي مانند راه آهن و فرودگاه موقعيت بسيار مطلوبي رابراي سرمايه گذاري در اين شهرك فراهم نموده است.

واحدهاي مستقر و صنايع مجاز براي استقرار:

اولين قرارداد تخصيص زمين در اين شهرك به اسفند ماه سال ۱۳۸۱بر مي گردد 

ازمجموع اراضي قابل تخصيص با كاربري صنعتي در آن اراضي در قالب قراردادهاي منعقده به متقاضيان اختصاص داده شده

امكان استقرار كليه صنايع با كدهاي الف ، ب و ج تعريف شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست در

زونهاي فلزي ،شيميايي ، برق و الكترونيك، نساجي ،سلولوزي، كاني غيرفلزي ، غذايي و ...در آن وجود دارد.

 

مساحت كل اراضي در اختيار(هكتار)

متراژ فاز عملياتي (هكتار)

متراژ زمين صنعتي (هكتار)

زمين واگذار شده (هكتار)

زمين باقيمانده (هكتار)

فضاي سبز (هكتار)

1090.6

502.41

367.03

234.1

132.9

40.78

 

اطلاعات تماس :

نشاني : ۵كيلومتري مأمونيه (مجاور اتوبان ساوه تهران)

 

پروژه عمراني در دست اقدام:

 تكميل شبكه گازرساني به فاز شرقي با اعتباري بالغ بر 1130 ميليون ريال در مرداد ماه سال 1394 منعقد گرديده است.

 

امكانات زيربنايي و خدمات ضروري:

كارطراحي وعمليات عمراني اين شهرك از سال ۱۳۸۱آغاز وتاكنون بخشي‌ازخدمات ضروري وامكانات زير بنايي درآن از قبيل

:آماده‌سازي ، آب ، برق ، جدولگذاري،روشنايي معابر،خيابان كشي، فضاي سبز و… انجام 

تكميل طرحهاي زيربنايي، شبكه فاضلاب و توسعة شهرك از اولويت طرحهاي عمراني درآن مي‌باشد 

اطلاعات واحدهاي صنعتي

تعداد واحدهاي مستقر

تعداد واحد داراي پروانه بهره برداري

سرمايه گذاري ايجاد شده (ميليون ريال)

اشتغال ايجاد شده (نفر)

306

112

5586482

2838 

 
سوله اشتهارد فروش سوله 5000 متری جاده مخصوص کرج قیمت خرید و فروش کارگاه کارخانه دراستان خراسان فروش سوله در شهرک صنعتی گرمسار خرید فروش کارگاه صنعتی قلعه میر فروش سوله در شهرک صنعتی زاویه فروش سوله در شهرک صنعتی هشتگرد مشاور املاک صنعتی فروش ملک بر جاده مخصوص فاز جدید شهرک صنعتی کاوه فروش کارخانه در شهرک صنعتی شاهیندژ فاصله پرند تا شمس آباد خرید سوله در پرندک فاصله قم تا شکوهیه فاصله تهران تا شهرک صنعتی زاویه اجاره کارخانه غذایی در شهرک صنعتی نظرآباد مشاور املاک در شورآباد تهران فروش کارخانه اجاره کارخانه بسته بندی مواد غذایی در شهرک صنعتی نظرآباد سوله های فروشی جاده مخصوص کرح قیمت زمین در شهرک صنعتی عباس آباد فروش کارخانه در شهرک صنعتی نظرآباد شهرک صنعتی معمونیه اسامی کارکنان شهرک صنعتی ایوانکی تهران فروش کارخانه مواد غذایی در شهرک صنعتی نصیرآباد خرید فروش کارخانه سوله در زرندیه دماوندسوله قیمت زمین در شهرک صنعتی نصیرآباد املاک صنعتی اجاره انبار بزرگ در اتوبان ساوه ایران کارخانه قیمت زمین در شهرک صنعتی سلفچگان شهرک صنعتی مامونیه تهران کجاست؟ فروش زمین صنعتی در جاده مخصوص کرج فروش سوله یا اجاره در نورآباد دلفان فروش سوله بر جاده مخصوص فروش کارخانه در شهرک صنعتی ایوانکی اجاره سوله در شهرک صنعتی پرند شهرک صنعتیزاویه فروش كارخانه آرد در تهران فروش سوله 5000 متری در صنعتی شمس آباد فاصله شهرک صنعتی شمس ابادباپرند فروش كارخانه چرم شهر قیمت زمین در شهرک صنعتی قلعه میر شهرك صنعتى شمس آباد تهران ایوانکی شهرک صنعتی فراکودسبز سوله فروشی شمس آباد شیمیایی اجاره در شهرک صنعتی چرم شهر فاصله بین حسن آباد قم تا شهرک شکوهیه اجاره سوله مواد غذایی در شهرک صنعتی زاویه